Tanıtım

Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amacı:
 
Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi 17 Ekim 2018 tarihli 30568 sayılı Resmi Gazete'de yönetmeliği yayınlanarak kurulmuştur.
Merkezin amacı; üniversite öğrencilerine, üniversite akademik ve idari personeli, kamu ve özel kurumlardan başvuran kişi ve kişilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermek, psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki bilimsel araştırma ve eğitimi desteklemektir.
Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki çalışmalar, psikolojik danışmanlık etik ilkeleri ve gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.